Kommunikasjonspakken Widgit Helse gir brukeren mulighet til å lettere kommunisere om egen helse og sykdom

Widgit Helsepakke er en unik samling av symboliserte ressurser og kommunikasjons materiale som kan hjelpe personer - med talevansker, uten talespråk, eller med norsk som andrespråk til å kommunisere med helsepersonell om egen helse og sykdom.


Widgit Helsepakke inneholder:

- Kommunikasjonsmateriale som: symbolkort, kommunikasjonspass, kommunikasjonstavler og en kommunikasjonsbok som gir et stort ordforråd i nødssituasjoner

- Informasjonsressurser om opphold på sykehus, operasjon og prosedyrer hos legen

- Egen ordliste med symboler laget spesielt til dette materialet

- USB med alle ressurser som PDF og redigerbare InPrint 3 filer


Materialet er trykket på NeverTear papir, et papir som er svært slitesterkt og tåler å vaskes. (Med unntak av noen ressurser som har felt for utfylling, disse er på vanlig papir)  

Alle ressurser kan endres og tilpasses i In Print 3 (Programmet må kjøpes ved siden av)