Kommunikasjonsbok med Bliss symboler er en ferdig trykket kommunikasjonsbok med ordforråd som dekker de fleste hverdagslige temaer. 

Kommunikasjonsbok med Bliss symboler er laget med tanke på personer som mangler helt eller delvis verbalt talespråk. Boka har et generelt ordforråd som kan brukes av både barn og voksne. 

Originalen til denne kommunikasjonsboken er laget av Habiliteringstjenesten i Vestfold, og het orginalt "Snakkeboka", og er laget med Widgit symboler. Senere ble den videreutviklet til Widgit snakkebok. Boka ble deretter også laget med Tegn fra Statped og med Bliss symboler. 

Boken leveres i A4 format og er trykket på et slitesterkt plastpapir. 

Kommunikasjonsboken er på 78 sider, hvor den venstre siden består av snakkeord (ord tilpasset tema) og den høyre av temaord. Det er totalt 38 temasider med tilhørende snakkeord på motstående venstre side. Det er laget faner langs høyre kant som gjør det lett å bla i boken. 

Boken er laget i InPrint 3, dette kan kjøpes separat eller søkes om hos hjelpemiddelsentralen. HMSnr: 290575

Ønsker du å redigere eller lage eget materiale med Bliss?

Hvis du ønsker å lage eget materiale med Bliss, så anbefaler vi programmet InPrint 3 og Bliss symbolpakke. Produktene må kjøpes eller søkes om hos NAV separat. Med produktet InPrint 3 kan du lage egne eller redigere egen kort.

- HMSnr InPrint 3 - 290575 

- HMSnr Bliss symbolpakke - 135797 

Trenger du flere kommunikasjonshjelpemidler med Bliss? - Da kan vi anbefale Tematavler med Bliss eller Startpakke med Bliss symboler