Du kan vise bilder, spille lyd og film på forskjellige måter:

  • ved å trykke på ikonene for å  bla fram og tilbake, lyd og video
  • ved å bruke tastaturet
  • med museknappene
  • med en eller to brytere
  • ved å velge ikoner med en eller to brytere
  • ved direktevalg på sider slik at man også kan styre med Flexiboard
  • muligheter for ulike presentasjonsmåter i forskjellige oppgaver. F.eks. kan man ha første trykk - bilde, andre trykk -bilde og lyd, tredje trykk -  bilde lyd og tekst, fjerde trykk - video.

gris i vips

Første trykk - bilde.

gris i vips med ord

Andre trykk - bilde, tekst og lyd

gris i vips video

Tredje trykk - video

Bilde og video er her hentet fra Lannemar Ide-fix video DVD som kan kjøpes av oss.