Brukerveiledning til Widgit Online finner du nederst på hver side når du er logge på Widgit Online. Trykk på knappen hjelpesenter.

For å logge på, trykk på knappen under:

Gå til Widgit Online


Gå til Widgit Online Brukerveiledning

Merk at den norske brukerveiledningen er tatt ned for oppdatering, og er klar medio August/September 2024.