Brukerveiledning for å lisensen til taleboka. Merk at Taleboka er gratis sammen med SymWriter, In Print og ViPS. Også sammen med prøveversjonene!