Vi leverer mange programmer som retter seg mot skole og undervisning. Disse programmene kan være nyttige verktøy for både deg som lærer og dine elever.

SymWriter 2 -  tekstbehandler med symbol-og talestøtte

SymWriter er et motiverende og fleksibelt program som kan være til god støtte for de som er i startgropa for lesing og skriving, men også for de med lese-og skrivevansker eller språkproblemer. Ved automatisk symbolisering av ord får en bildestøtte mens en skriver. Det er også mulig å få ord, setning og bokstaver opplest. 

I SymWriter lager også du som lærer enkelt interaktive tavler som kan brukes på for eks. SmartBoard.

Les mer om SymWriter her.

Læremidler med grafiske symboler

Den senere tiden har det blitt laget flere læremidler med grafiske symboler, disse har samme innhold som den vanlige boka, men all tekst har fått bildestøtte.

Vi leverer Kaleido 1+2, Tuba Luba 1- 4 og Mylder 1 med Widgit Symboler

TubaLuba leveres også med Piktogrammer.

Kaleido og TubaLuba er bøker i norskfaget. Mylder er delt inn i to deler, samfunnsfag og naturfag.


Widgit Online - jobb med symboler i nettleseren

Widgit Online gir deg mulighet til å jobbe med symboler på kryss av plattformer, da du jobber i nettleseren. Skriv dokumenter eller lag symbolressurser fra mal. Enkelt å dele mellom elever, kolleger og foreldre.

Widgit Online inneholder en mengde maler for ulike oppgaver. Dette gjør det utrolig enkelt å lage varierte oppgaver som bingo, staveoppgaver, finn like, finn feilen, tankekart og mye mer.  Lag også timeplaner og dagsplaner for å strukturere hverdagen.

I Widgit Online har du også mulighet til å bruke flere språk i samme tavle, og få de oversatt. Støtter svært mange språk. En kan lytte til teksten både på norsk og det språket man oversetter til.

Les mer om Widgit Online her.

Widgit Writer - på iPad

Gjennom ditt Widgit Online abonnement får du tilgang til appen Widgit Writer. 

Widgit Writer er app som er lett å bruke og lar deg lage symboldokumenter på din iPad. Hele Widgit symboldatabasen er tilgjengelig.

Få lest opp dokumentene med iPad’ens innebygde stemme.

Ta kopi av dine dokumenter og vis dem som PDF i Widgit Online.

Les mer om Widgit Writer her.