SymWriter 2 er et fleksibelt og motiverende verktøy for lese-skrivetrening og kommunikasjon. Programmet har både bilde og talestøtte. En kan skrive direkte i en tekstbehandler eller fra et skjermtastatur. Nyhet: Nå kan du også få ramme rundt tekst og symbol i tekstbehandleren.

Skriv

SymWriter er godt egnet som elevenes første tekstbehandler. Enkel å bruke med bilde- og talestøtte.  Tale av bokstavlyder, tale etter ord og setning. Bilde- og talestøtten kan slås av og på etter behov. God støtte for elever med lese- skrivevansker og elever med norsk som andrespråk. 

Bruk egne bilder

I SymWriter kan en bruke egne bilder både som illustrasjon og som erstatning for et symbol.

Denne funksjonen er godt egnet både til skolearbeid og til private brev.

Skriv en historie til et bilde eller send et brev med egne bilder fra noe du har opplevd.


Ramme rundt symbol og tekst i tekstbehandleren

Nå kan man få ramme rundt symbol og bilde i tekstbehandleren. 

Dette er en ny funksjon.

Pass på å oppdatere til nyeste versjon.

Miljøer og interaktive oppgaver

I SymWriter kan en skrive fra skjermtastaturer (tavler). Programmet er derfor godt egnet for de som ikke kan bruke vanlig tastatur. Et skjermtastatur er også et godt hjelpemiddel for begrepstrening.

SymWriter forenkler skrivearbeidet for brukere med dårlig motorikk, og for de som sliter med å forstå ordbilder og begreper. Passer godt til bruk med interaktive tavler (Smartboard o.l.)

Miljøer med bokstaver og deler av ord

Med dette tastaturet kan en trene på ord med d, p og b, som ofte kan være vanskelige å skille fra hverandre. Det finnes også eksempler på andre miljøer med bokstavtrening, og en kan endre bokstavene etter behov. Skriver en feil blir ordet markert med rødt, og ved å hente opp stavekontrollen vises ordforslag med bildestøtte.

Skjermtastatur med bokstaver

kan tilpasses elevens behov. Det følger med flere enkle tastaturoppsett og det er enkelt å redigere etter behov. Ved å sette på lydering av bokstaver og tale av ord blir dette et godt redskap for tidlig lese-skrivetrening, som med fordel kan benyttes i interaktive tavler (Smartboard).

Grammatikk og bøyningsformer

Med Widgit symboler får en vist grammatikk og bøyningsformer ved hjelp av forskjellige grammatiske tillegg for substantiver, verb og adjektiver. Det øker mulighetene for å forstå språkets nyanser. 

Dette er også en god støtte for elever med norsk som andrespråk.

Stavekontroll med bilde- og talestøtte

Stavekontrollen gjør det mye enklere for de med lese- og skrivevansker å finne fram til det riktige ordet. Ordforslagene har bildestøtte som bidrar til å finne riktig ord. Feilordlista inneholder mange vanlige feilstavinger som kan redigeres etter behov.  Programmet kan også lære nye ord. 

Engelskundervisning

SymWriter kan også brukes på engelsk. En velger engelsk språk i programmet, og bilder, tale og ord endres automatisk til engelsk. Det følger med en rekke engelske miljøer som kan være nyttige. Disse kan redigeres på samme måten som de norske miljøene.

Kommunikasjon

Kommunikasjonstavler for ASK brukere. Enkelt å tilpasse individuelt. Vi kan være behjelpelige med å lage tavler etter ønsker og behov.

Alternativ styring er også tilgjengelig i SymWriter. 

Smart symbolisering

SymWriter har smart symbolisering. Dvs. at programmet stort sett finner det riktige ordet som passer i sammenhengen. Det kan være ord som 'landet', 'griser' m.m. Vi arbeider kontinuerlig med forbedringer på dette området. 

Få Taleboka TTS Gratis

Når du har eller kjøper SymWriter 2, får du Taleboka TTS gratis. Last den ned her:

 Les mere her.