Symbol Startpakke er et godt sted å starte for begynnende symbolbrukere. Pakken inneholder 492 bildekort med tilbehør som skal gjøre det lettere å komme i gang med symboler og ASK (Alternativ og/eller supplerende kommunikasjon) - En del av NorMedia ASK-Serie.

Symbol Startpakke - med Widgit Symboler

Symbol Startpakke er en kom-i-gang produkt som skal gjøre det lettere å komme i gang med symbol kommunikasjon hos personer som har behov for alternativ og/eller supplerende kommunikasjon (ASK) eller være til hjelp for personer som trenger å trene på ord/vokabular.  Symbol Startpakke er utviklet med tanke på hvilke grunnleggende ord bruker trenger i vokabularet sitt og er bygget opp med temaer fra daglig-livet. 

Startpakken inneholder bildekort med borrelås som kan brukes med tilbehøret som følger med. Dette tilbehøret inkluderer ulike plansjer som ukeplaner og spisebrikke i tillegg til en samtalematte og setningsholder.  Symbol Startpakke er et naturlig sted å begynne for personer som trenger ASK. Pakken er ikke et ferdig opplegg, men en start for å komme i gang med grafiske tegn for personer som ikke mestrer å tolke ordbildet. På sikt vil en antagelig trenge å supplere med egne kort, tematavler og andre kommunikasjonsløsninger. (Egne papir-produkter kan lages i InPrint 3 som må kjøpes/søkes som separat)
Pakken inneholder:

- 492 symbolkort med borrelås på baksiden trykket på et slitesterkt plastpapir med avrundende hjørner

- Permer til å oppbevare symbolkortene i hvor de er sortert på tema

- Setningsholder med tre sider

- Samtalematte

- Eksempler til å bruke med kortene (a4 og a3 plansjer)

- Filer for utskrift dersom bildekort skal erstattes

I tillegg følger maler til bruk i InPrint 3 for tilpassing eller utskrift av egne kort. InPrint 3 må kjøpes ved siden av. (InPrint 3 må også søkes om separat hvis en søker NAV hjelpemiddelsentral)


Nye eksempler følger med

Med Symbol Startpakken følger det med en rekke eksempler som kan brukes sammen med bildekortene. Plansjene er også tenkt som inspirasjon til å lage egne oppsett som kan brukes med bildekort.

  • Ukeplan i A3 
  • Spisebrikke i A3
  • Setningsholdere i rød/grønn i A3 (Tips: klipp arket i to hvis du vil)
  • Ukeplaner i A4
  • I dag skjema for å si noe om dagen i A4
  • Skjema med søyler for nå/etterpå i A4