Widgit Snakkebok er en ferdig trykket kommunikasjonsbok med ordforråd som dekker det fleste hverdagslige temaer.

Widgit Snakkebok er laget med tanke på personer som mangler helt eller delvis et verbalt talespråk. Boka har er generelt ordforråd som kan brukes av både barn og voksne.

Widgit Snakkebok er på 67 sider og leveres i to størrelser A4 og A5.  Boka er trykket på et slitesterkt papir som tåler å vaskes og leveres med bokringer slik at en kan ta ut eller skifte sider. 


Oppbygning

Denne kommunikasjonsboka er bygget opp slik at alle venstresidene stort sett er like gjennom hele boka. Det gjør at brukeren av boka kan sette sammen ord til setninger. 

Høyresiden inneholder temaer som er allmenne temaer som personer, følelser, helse, kropp, aktiviteter, transport, bolig, hage/park, steder, klær, mat, tid, beskrivelser, dyr, ting, hjelpemidler, verktøy, data, figurer, høytid, vær.

Temaene vises på fanene langs kanten.

Widgit Snakkebok leveres i A4 eller A5 format.

Det er mulig å tilpasse boka i programmet InPrint 3. Det følger med redigerebare filer for dette, men InPrint må kjøpes ved siden av.


Utvikling av Widgit Snakkebok

Originalen til denne kommunikasjonsboka er laget av Habiliteringstjenesten i Vestfold til InPrint 2. Ved hjelp av logoped Helmine Bratfoss er Widgit Snakkebok videreutviklet til InPrint 3 og blitt slik vi leverer boka i dag.