InPrint 3 gjør det enkelt å lage flotte symbolressurser som bøker, nyhetsark, skjemaer, arbeidsark, instruksjoner, kort med bildestøtte, overlegg til kommunikasjonstavler og mye mer. 

Det beste verktøyet for å skape symbolmateriale!

InPrint 3 er et nytt og moderne program for deg som vil lage egne symbolressurser.  Du lager enkelt tavler og symbolisert materiale fra maler eller egne oppsett. 

Det er over 15.000 Widgit Symboler tilgjengelig og disse kommer automatisk når du skriver tekst. Bruk også egne bilder eller bilder fra Widgits bildedatabase.

Ferdige maler forenkler arbeidet

Lag ressurser fra en rekke ferdige maler.

Bruk rammer, linjer, bilder og snakkebobler.

Lett tilgjengelige verktøy for redigering og justering av tavler.

Sider kan legges til, slettes og omplasseres.

Linjetykkelser, fargevalg og rammeutforming kan lagres for å brukes igjen.

Kommunikasjonstavler

En kan lage kommunikasjonstavler for mange formål. For eksempel til daglige gjøremål: Slike tavler er enkle å lage selv. Lag en side med ønsket antall felt. Siden kan deretter kopieres til så mange like sider som du ønsker, og fylles ut etter behov.

Lag egne bøker 

I In Print er det også mange bilder med forskjellige temaer, eventyrfigurer, historiske figurer, dyr, mat og mange flere.

En kan sette sammen egne bilder og skrive historier til. Mulighetene er mange, og det er enkelt. Bøkene kan skrives ut. 


Bokstav- og begrepstrening

Med programmet følger det ressurser for bokstav- og begrepstrening. Her finner du bilder og ord knyttet opp mot alle bokstavene, og en kan legge til flere sider og øvelser etter behov.

Lese- skrivetrening

Du vil også finne mange oppgaver for lese-skrivetrening i In Print. Oppgavene er varierte og her ser du et eksempel på å finne riktig ord til bildet. 

Lese- skrivetrening

Det er også oppgaver for å finne første og siste bokstav i ordet samt trening i å skrive hele ordet under riktig bilde. Lese-skrivetrenings-delen har over 200 sider med øvelser. 

Preposisjoner

Det å lære seg riktig bruk av preposisjoner kan være vanskelig. I Widgit symbolsett er det veldig gode og tydelige symboler for preposisjoner. Dette kombinert med bilder gir god trening. 

Matematikk

In Print kan også benyttes til å lage enkle matteoppgaver for telletrening, addisjon, subtraksjon og former. Her kan man også bruke symboler og bilder og sette sammen. 

Norsk som andrespråk

Begreper læres bedre når de knyttes opp mot et bilde. In Print gir deg bilde automatisk når du skriver et ord. Det gjør det enkelt å lage begrepstreningsmateriell for personer med norsk som andrespråk, og spesielt for de som er nye i landet.

Helse

Widgit har utviklet en rekke symboler innen helsesektoren. En del finnes i In Print og flere kommer i neste oppdatering av programmet. 

Det er også laget en del ferdige ressurser for å skape trygghet rundt lege- og sykehusbesøk osv.. 

Naturfag

Widgit har utviklet mange symboler for de fleste skolefag, blant annet naturfag. 

Med InPrint 3 følger en del ressurser for dette faget, og det er enkelt å lage nye. Det betyr at programmet også er godt egnet på høyere trinn, som ungdomsskole og videregående i tilrettelagt undervisning.