• Cherry er et lite tastatur. En behøver derfor ikke store bevegelser for å nå tastene.

  • Clevy’s unike tastatur er utviklet for barn fra 3 til 8 år, samt voksne med spesielle behov (f.eks synsvake, skrivevansker som dysleksi eller nedsatt motorikk).