• Taleboka TTS talesyntese er en digital stemme med over 100.000 innspilte ord og bøyningsformer. Stemmen er en nøytral bokmåls-stemme som gir virkelig god uttale på enkeltord.