Kommunikasjonsbok med Tegn er en ferdig trykket kommunikasjonsbok med ordforråd som dekker de fleste hverdagslige temaer. Boken inneholder Tegn fra Statped.

Kommunikasjonsbok med Tegn er laget med tanke på personer som mangler helt eller delvis verbalt talespråk. Boka har et generelt ordforråd som kan brukes av både barn og voksne.  Tegn er utviklet av Statped og våre papirprodukter med Tegn bruker strektegning-versjonene av Tegnene. Dette er tegninger av en person som utfører tegnet, supplert med eventuelle piler og merknader som sier noe om utførelsen. Tegn er tenkt som et supplement og støtte til talen og skal brukes sammen med tale. Det finnes tegn i ulike format, også video på www.tegnbanken.no

Originalen til denne kommunikasjonsboken er laget av Habiliteringstjenesten i Vestfold, og het orginalt "Snakkeboka", og er laget med Widgit symboler. Senere ble den videreutviklet til Widgit snakkebok. Boka ble deretter også laget med Tegn fra Statped og med Bliss symboler. 

Boken leveres i A4 format og er trykket på et slitesterkt plastpapir. 

Oppbygning

Kommunikasjonsboken er på 78 sider, hvor den venstre siden består av snakkeord (ord tilpasset tema) og den høyre av temaord. Det er totalt 38 temasider med tilhørende snakkeord på motstående venstre side. Det er laget faner langs høyre kant som gjør det lett å bla i boken. 

Boken er laget i InPrint 3, dette kan kjøpes separat eller søkes om hos hjelpemiddelsentralen. HMSnr: 290575

Lag eget materiale med Tegn

Hvis du ønsker å lage eget materiale med Tegn, så anbefaler vi programmet InPrint 3 med tilhørende symbolsett Tegn - begge disse produktene må kjøpes eller søkes om hos Hjelpemiddelsentral separat. 

- InPrint - HMSnr: 290575 

- Symbolsett Tegn - HMSnr199591

Trenger du flere kommunikasjonshjelpemidler med Tegn? Da kan vi anbefale Startpakke med Tegn eller Tematavler med Tegn