Med WLS (Widgit lese- og skrivesymboler) får en vist bøyningsformer ved hjelp av forskjellige grammatiske tillegg for substantiver, verb og adjektiver. Dette kan være en god støtte for blant annet elever med norsk som andrespråk.

Bøyningsformer_substantiv_verb:adjektiv