Sett sammen ord av ord-deler.

Mange ord er vanskelige å skrive. Ved hjelp av disse tavlene, kan en sette sammen deler av ord. Når en velger riktige bokstaver kommer det fram et bilde. Setter en sammen feil, f.eks. 'skjuk' i stedet for 'sjuk', markeres ordet, og en kan sjekke med stavekontrollen.

Sett sammen bokstaver til ord