SymWriter kan brukes på mange måter, også til Alternativ og Supplerende kommunikasjon (ASK). Med sine tydelige og strukturerte symboler er Symriter godt egnet for dette formålet.

Det er enkelt å lage alle typer tavler, og koble dem sammen slik at brukeren får det ordforrådet som han/hun trenger. Det er et stort ansvar å lage tavler for kommunikasjon, fordi en bestemmer hvilke ord en person skal ha tilgang til, og hvordan vedkommende skal få uttykke seg. SymWriters måte å symbolisere på gir en bruker så "riktig" språk som mulig med symboler, og symbolene kommer automatisk opp når en lager tavler. Det er mange måter å bygge opp tavler på, og her er noen eksempler.